Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring

13 december 2023

Je privacy is voor Science for All van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat ik:

▪ Mijn doeleinden duidelijk vastleg via deze privacyverklaring voordat ik je persoonlijke gegevens verwerk; ▪ Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opsla en enkel de gegevens die nodig zijn voor mijn doeleinden;

▪ Expliciet toestemming vraag voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

▪ Benodigde beveiligingsmaatregelen tref om je persoonlijke gegevens te beschermen. Ik leg deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor mij verwerken;

▪ Je rechten respecteer, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij mij verwerkte persoonsgegevens. Als je vragen hebt of wilt weten wat ik precies van je bijhoud, neem dan contact met me op via de onderstaande contactgegevens.

Wie ben ik?

Science for All is een eenmanszaak, gevestigd te Zandvoort aan de Einsteinstraat 10 (2041CS). Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81806639. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Voor vragen kun je contact opnemen met info@scienceforall.nl.

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom?

Ik verwerk je persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van de website of een (potentiële) klant bent en deze gegevens zelf actief verstrekt. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Ik publiceer deze gegevens niet, tenzij ik je uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb. Hieronder vind je alle persoonsgegevens die ik, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verwerk.

Wanneer je het contactformulier invult

Wanneer je het contactformulier invult, gebruik ik persoonsgegevens om je verzoek netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruik ik de gegevens die je zelf doorgeeft, onder andere NAW- gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Deze heb ik nodig om je verzoek te kunnen afhandelen en voor de bedrijfsvoering. Ik bewaar deze informatie totdat ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie.

Wanneer je een klant bent

Wanneer je een klant bent gebruik ik je NAW-gegevens, factuuradres, (eventuele) KvK-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend omdat ze nodig zijn om offertes en facturen op te sturen, betalingen te verwerken, contact te hebben en administratie te doen.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens?

Science for All bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Ik bewaar de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Deel ik persoonsgegevens met derden?

Science for All deelt je persoonsgegevens alleen met derden als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware of accountant. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Science for All blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Disclaimer

Science for All is een platform dat wetenschap begrijpelijk maakt met bijvoorbeeld webinars, blogs en posts op Instagram. Door deze content kun je meer kennis opdoen over wetenschap.

De informatie op de website, het Instagram-kanaal en andere (social) media kanalen is gebaseerd op de huidige kennis en is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Science for All is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van de content van Science for All kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Science for All kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van gebruik van de informatie gepubliceerd door Science for All. Deze informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door een zorgverlener.

Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Voor een persoonlijk advies raad ik je aan je huisarts of een andere zorgverlener te raadplegen.

De website van Science for All bevat links naar websites van andere partijen dan Science for All. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Science for All heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Enthousiast geworden?

Neem dan vrijblijvend contact met me op zodat we jouw wensen kunnen bespreken voor wetenschappelijk advies & ondersteuning, heldere teksten of inspirerende lezingen.

dr. Babette Bais in blauwe blazer